Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ЕЛЕКТРООПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ЕАД

Статус
Активен
ЕИК/ПИК
201015594
Регистрация по ЗДДС
Да - BG201015594 от 2010-04-06 на основание чл. 100 ал. 1 от ЗДДС (Регистрация по избор)
Дата на регистрация
January 21, 2010 15:27
Наименование
ЕЛЕКТРООПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
Оборот
110,000 лв. оборот за 2019 г.
Служители
3 служители към 2019 г.
Правна форма
Еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. Бургас, Пробуда, 79-81 Виж на картата
Има 11 фирми на този адрес виж фирмите
Предмет на дейност
Организиране и управление на дейностите по разделно събиране, транспортиране, съхраняване, предварително третиране, повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на ИУЕЕО ... Организиране и управление на дейностите по разделно събиране, транспортиране, съхраняване, предварително третиране, повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на ИУЕЕО – след получаване на разрешение по реда на глава V, раздел ІІІ от ЗУО за осъществяване на дейност като организация по оползотворяване на ИУЕЕО. Дружеството може самостоятелно да извършва дейностите по събиране, съхраняване, предварително третиране, рециклиране и оползотворяване на ИУЕЕО при наличие на документ по чл. 35 ЗУО. Включването в предмета на дейност на дружеството на други дейности, освен изрично предвидените в приложимото законодателство, не се допуска. прочети още скрии
Съвет на директорите
Стоян Димитров Чапразлиев (свързан с 19 фирми)
Васил Иванов Вълчев (свързан с 12 фирми)
Николай Филипов Филипов (свързан с 58 фирми)
Управители/Съдружници
Едноличен собственик на капитала
ДФК АД (свързан с 21 фирми)
Капитал размер
50,000 лева (50,000 лева внесен)

Финансови показатели

Година
Оборот
Печалба
Марж на печалбата
2019 110,000 5.77% 0 -
2018 104,000 126.09% - -
2017 46,000 43.75% - -
2016 32,000 100% - -
2015 16,000 300% - -
2014 4,000 - -
2013 0 - -

Служители

Година
Служители
2019 3
2018 3 -25%
2017 4
2016 4
2015 4
2014 4 300%
2011 1

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма ЕЛЕКТРООПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ЕАД с ЕИК/ПИК 201015594 е основана на 21 Януари 2010 година с правна форма "Акционерно дружество" или на кратко "АД". Седалището на компанията се намира в гр. Бургас, а началният внесен капитал е в размер на 50,000 лева.

Оборота на фирмата за 2019 година е в размер на 110,000 лв. което е с 6% повече от предходната 2018 година (104,000 лв.), а средният годишен ръст е 115%.

Хронология

2010-01-21
Регистрация на фирмата

2010-04-06
Регистрация по ЗДДС
Фирмата се регистрира по ЗДДС с номер BG201015594 на основание чл. 100 ал. 1 от ЗДДС - Регистрация по избор

2010-06-09
Промяна предмет на дейност
- Извършване на дейност като организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) – след получаване на разрешение по реда на глава V, раздел ІV от ЗУО – чрез организиране и управление на дейностите по: събиране, транспортиране, временно съхраняване и предварително третиране на ИУЕЕО, повторно използване и оползотворяване, рециклиране и/или обезвреждане на образуваните отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), включително техните компоненти и материали; изграждане на площадки за временно съхраняване и предварително третиране на ИУЕЕО, отговарящи на изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му; предприемане на мерки за привличане на производителите и вносителите на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) в предлаганата от организацията по оползотворяване колективна система за постигане на целите за разделно събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на ОЕЕО; консултиране на членовете на организацията в областта на управлението на отпадъците, образувани в резултат на тяхната дейност; организиране на програми за обучение и за привличане на обществеността като активен участник в дейностите по управление на ИУЕЕО и ОЕЕО; други дейности, предвидени в приложимото законодателство или непосредствено свързани с дейността като организация по оползотворяване.
+ Предметът на дейност на дружеството е: организиране и управление на дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) – след получаване на разрешение по реда на глава V, раздел ІV от ЗУО за осъществяване на дейност като организация по оползотворяване на ИУЕЕО.

2011-06-07
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. Троян, Христо Ботев, 127, вх. А, ет. 4
+ БЪЛГАРИЯ, гр. Ловеч, Д-Р СЪЙКО СЪЕВ, 15

2011-11-09
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. Ловеч, Д-Р СЪЙКО СЪЕВ, 15
+ БЪЛГАРИЯ, гр. Бургас, Пробуда, 79-81
Промяна легална форма
Легалната форма се сменя от АД на ЕАД

2013-10-03
Промяна предмет на дейност
- Предметът на дейност на дружеството е: организиране и управление на дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) – след получаване на разрешение по реда на глава V, раздел ІV от ЗУО за осъществяване на дейност като организация по оползотворяване на ИУЕЕО.
+ Организиране и управление на дейностите по разделно събиране, транспортиране, съхраняване, предварително третиране, повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на ИУЕЕО – след получаване на разрешение по реда на глава V, раздел ІІІ от ЗУО за осъществяване на дейност като организация по оползотворяване на ИУЕЕО. Дружеството може самостоятелно да извършва дейностите по събиране, съхраняване, предварително третиране, рециклиране и оползотворяване на ИУЕЕО при наличие на документ по чл. 35 ЗУО. Включването в предмета на дейност на дружеството на други дейности, освен изрично предвидените в приложимото законодателство, не се допуска.

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма