Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Фирми свързани с ПРО МАШИНЪРИ АД

ЕИК Фирма Причина
119506977 ПРО МАШИНЪРИ ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГУРКОВ
РАДКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
114038019 ТЕХНОЛОДЖИ ИНВЕСТ Тодор Георгиев Гурков
119623489 КЕРМЕН ЗЕМЯ ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГУРКОВ
105560228 ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО ЧОКОБА ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГУРКОВ
119625351 БУЛСТРОЙ-2005 Тодор Георгиев Гурков
Тодор Георгиев Гурков
Стефка Божилова Петкова
Жана Атанасова Атанасова
РАДКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
Георги Петров Гаджалов
Венета Йорданова Качарова
119596444 МЕЛНИЦА ВАРНА 2006 МИЛЪРС ГРУП АД
ЖАНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
114614504 ГОЛЯМА МЕЛНИЦА - ЧЕРВЕН БРЯГ "МИЛ ИНДЪСТРИ" АД
Георги Йорданов Велков
130751609 ОРИЗАРНА ПАЗАРДЖИК МИЛ ИНДЪСТРИ АД
Георги Йорданов Велков
200726921 МЕЛНИЦА КАРНОБАТ-2006 Тодор Георгиев Гурков
МИЛ ИНДЪСТРИ
Милърс груп АД
119006609 ШАЙКА - ТОДОР ГУРКОВ ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГУРКОВ
203724733 ФУД ИНДЪСТРИ КОРП. ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГУРКОВ
205375465 МЕЛНИЦА СЛИВЕН "МИЛ ИНДЪСТРИ" АД
Георги Йорданов Велков
Жана Атанасова Атанасова
205388498 МИЛ ИНДЪСТРИ Георги Йорданов Велков
Жана Атанасова Атанасова
205415408 МИЛЪРС ГРУП ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГУРКОВ
Жана Атанасова Атанасова
205704672 ГОЛЯМА МЕЛНИЦА ЧЕРВЕН БРЯГ "Мил индъстри" АД, представлявано от Диана Иванова Петрова
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ВЕЛКОВ
ЖАНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
205858745 МЕЛНИЦА ВАРНА МИЛЪРС ГРУП АД
ЖАНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
206640817 ОРИЗАРНА ПАЗАРДЖИК МИЛ ИНДЪСТРИ
ЖАНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА