Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Фирми свързани с АТАРО КЛИМА ЕООД

ЕИК Фирма Причина
200029705 ИНДЖЕЛИЕВИ Христо Атанасов Рогачев
115850963 ИНТЕРПОРТО ПЛОВДИВ АТАНАС ХРИСТОВ РОГАЧЕВ
825031709 БИЗНЕС И ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ АТАНАС ХРИСТОВ РОГАЧЕВ
200318713 ТЕРАУАЙН ЧЕРНОЗЕМЕН ХРИСТО АТАНАСОВ РОГАЧЕВ
115509794 АЕРО КОНТРОЛ АТАНАС ХРИСТОВ РОГАЧЕВ
160125828 АТЕМА АТАНАС ХРИСТОВ РОГАЧЕВ
201353440 СОЛАР ПАРК ДРАГОР Христо Атанасов Рогачев
201672608 ЕЛЛОН АТАНАС ХРИСТОВ РОГАЧЕВ
202978312 СКИПТА Атанас Христов Рогачев
Христо Атанасов Рогачев
203427237 АРДИС ИНЖЕНЕРИНГ АТАНАС ХРИСТОВ РОГАЧЕВ
204896561 ЕММ 21 Христо Атанасов Рогачев