Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ПСТ Груп ЕАД

Статус
Активен
ЕИК/ПИК
831928535
Регистрация по ЗДДС
Да - BG831928535 от 1994-04-01 на основание чл. 96 от ЗДДС (Задължителна регистрация)
Дата на регистрация
1989 година
Наименование
ПСТ Груп
Транслитерация
PSТ Group JSC
Оборот
59,340,000 лв. оборот (304,000 лв. печалба) за 2019 г.
Служители
311 служители към 2019 г.
Правна форма
Еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Подуяне, ул.БЕСАРАБИЯ, 114 Виж на картата
Има 7 фирми на този адрес виж фирмите
Контакти
Предмет на дейност
Строителство, ремонт, поддържане и зимно поддържане на всички видове пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурата около тях; строителство, реконструкция и ремонт на мостов... Строителство, ремонт, поддържане и зимно поддържане на всички видове пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурата около тях; строителство, реконструкция и ремонт на мостове, мостови съоръжения; строителство, ремонт и поддържка на релсов път, релси и релсови звена на обръщателни механизми и автомати; изграждане и поддържане на всички видове сгради и съоръжения към тях, индустриални постройки; изработка и монтаж на връзки и преходни елементи за ж.п. път; производство на всякакви видове строителни и инертни материали и изделия от тях; производство на асфалтови смеси; изграждане и поддържане на водопроводни и канализационни системи и съоръжения; инженеринг и реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води; проектиране и строителство на инсталации за сепариране и компостиране на битови отпадъци, изграждане на депа за твърди отпадъци; изграждане и поддържане на светофарни уредби и всякакви други средства, осигуряващи организация и безопасност на движението; ремонт и производство на пътно строителна механизация; резервни части и нестандартно оборудване; транспортна дейност; сервиз, инженерингова и научно изследователска дейност, посредничество, вътрешно и външно търговска дейност; както и всички други дейности освен забранените от закона. прочети още скрии
Съвет на директорите
Камен Вълков Кичев (свързан с 5 фирми)
ПЕТКО ИВАНОВ ХИТРОВ (свързан с 3 фирми)
Николай Христов Арабаджиев (свързан с 2 фирми)
Управители/Съдружници
Едноличен собственик на капитала
КОЛВИК СЪРВИСИС ЛИМИТИД (свързан с 1 фирма)
Капитал размер
281,582 лева (281,582 лева внесен)

Финансови показатели

Година
Оборот
Печалба
Марж на печалбата
2019 59,340,000 -22.16% 304,000 0.51%
2018 76,230,000 41.15% - -
2017 54,008,000 -43.52% - -
2016 95,626,000 -48.03% - -
2015 184,005,000 31.24% - -
2014 140,205,000 -24.45% - -
2013 185,576,000 - -

Служители

Година
Служители
2019 311 13.5%
2018 274 -3.18%
2017 283 -34.34%
2016 431 -2.93%
2015 444 -16.07%
2014 529 -11.83%
2013 600

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма ПСТ Груп ЕАД на латиница "PSТ Group JSC" с ЕИК/ПИК 831928535 е основана на 18 Декември 2008 година с правна форма "Еднолично акционерно дружество" или на кратко "ЕАД". Компанията първоначално е регистрирана с името "ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА", но на 15 Октомври 2014 година то бива сменено на сегашното "ПСТ Груп". Седалището на компанията се намира в гр. София, а началният внесен капитал е в размер на 281,582 лева.

Оборота на фирмата за 2019 година е в размер на 59,340,000 лв. което е с 22% по-малко от предходната 2018 година (76,230,000 лв.), а средният годишен ръст е -11%. Печалбата за 2019 година е 304,000 лв.

Хронология

1989
Регистрация на фирмата

1994-04-01
Регистрация по ЗДДС
Фирмата се регистрира по ЗДДС с номер BG831928535 на основание чл. 96 от ЗДДС - Задължителна регистрация

2008-12-18
Промяна предмет на дейност
- PEMOHT И ПPOИЗBOДCTBO HA ПЪTHOCTPOИTEЛHA MEXAHИЗAЦИЯ И CPEДCTBA, OCИГУPЯBAЩИ БEЗOПACHOCTTA HA ДBИЖEHИETO, PEЗEPBHИ ЧACTИ И HECTAHДAPTHO OБOPУДBAHE, TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT, ИЗГPAЖДAHE И ПOДДЪPЖAHE HA CBETOФAPHИ УPEДБИ И ДPУГИ CPEДCTBA ЗA OPГAHИЗAЦИЯ И БEЗOПACHOCT HA ДBИЖEHИETO, ИЗГPAЖДAHE И ПOДДЪPЖAHE HA BOДOПPOBOДHИ И KAHAЛИЗAЦИOHHИ CИCTEMИ И CЪOPЪЖEHИЯ, ИЗГPAЖДAHE HA HOBИ И PEMOHT HA CЪЩECTBУBAЩИ ЖИЛИЩHИ, AДMИHИCTPATИBHИ И ПPOMИШЛEHИ CГPAДИ, CEPBИЗ, ИHЖEHEPИHГ, BЪTPEШHO И BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT, CTPOИTEЛCTBO, PEMOHT, ПOДДЪPЖAHE И ЗИMHO ПOДДЪPЖAHE HA BCИЧKИ BИДOBE ПЪTИЩA И ПЪTHИ CЪOPЪЖEHИЯ, ГPAДCKИ KOMУHИKAЦИИ И ИHEPTHИ MATEPИAЛИ И ИЗДEЛИЯ OT TЯX, ПPOИЗBOДCTBO HA ACФAЛTOBИ CMECИ, KAKTO И BCИЧKИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ, OCBEH ЗAБPAHEHИTE OT ЗAKOHA.
+ РЕМОНТ И ПРОИЗВОДСТВО НА ПЪТНОСТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ И СРЕДСТВА, ОСИГУРЯВАЩИ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО; РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СВЕТОФАРНИ УРЕДБИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО; ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ, ИНДУСТРИАЛНИ ПОСТРОЙКИ, СЕРВИЗ, ИНЖЕНЕРИНГ; ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ, ПОДДЪРЖАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ГРАДСКИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРАТА ОКОЛО ТЯХ; ПРОИЗВОДСТВО НА ВСЯКАКВИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ И ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ; ПРОИЗВОДСТВО НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, ОСВЕН ЗАБРАНЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА.

2010-09-13
Промяна легална форма
Легалната форма се сменя от ЕАД на АД
Заличаване едноличен собственик на капитала

2011-12-07
Промяна наименование
Името се сменя от ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА на ПСТ ХОЛДИНГ
Промяна предмет на дейност
- РЕМОНТ И ПРОИЗВОДСТВО НА ПЪТНОСТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ И СРЕДСТВА, ОСИГУРЯВАЩИ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО; РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СВЕТОФАРНИ УРЕДБИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО; ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ, ИНДУСТРИАЛНИ ПОСТРОЙКИ, СЕРВИЗ, ИНЖЕНЕРИНГ; ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ, ПОДДЪРЖАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ГРАДСКИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРАТА ОКОЛО ТЯХ; ПРОИЗВОДСТВО НА ВСЯКАКВИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ И ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ; ПРОИЗВОДСТВО НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, ОСВЕН ЗАБРАНЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА.
+ Строителство, ремонт, поддържане и зимно поддържане на всички видове пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурата около тях; строителство, реконструкция и ремонт на мостове, мостови съоръжения; строителство, ремонт и поддържка на релсов път, релси и релсови звена на обръщателни механизми и автомати; изграждане и поддържане на всички видове сгради и съоръжения към тях, индустриални постройки; изработка и монтаж на връзки и преходни елементи за ж.п. път; производство на всякакви видове строителни и инертни материали и изделия от тях; производство на асфалтови смеси; изграждане и поддържане на водопроводни и канализационни системи и съоръжения; инженеринг и реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води; проектиране и строителство на инсталации за сепариране и компостиране на битови отпадъци, изграждане на депа за твърди отпадъци; изграждане и поддържане на светофарни уредби и всякакви други средства, осигуряващи организация и безопасност на движението; ремонт и производство на пътно строителна механизация; резервни части и нестандартно оборудване; транспортна дейност; сервиз, инженерингова и научно изследователска дейност, посредничество, вътрешно и външно търговска дейност; придобиване, управление оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва; както и всички други дейности освен забранените от закона.

2012-05-30
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. София, район ПОДУЯНЕ, ул.БЕСАРАБИЯ, 114
+ БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Подуяне, ул.БЕСАРАБИЯ, 114

2014-04-17
Промяна легална форма
Легалната форма се сменя от АД на ЕАД
Промяна едноличен собственик на капитала

2014-10-15
Промяна наименование
Името се сменя от ПСТ ХОЛДИНГ на ПСТ Груп
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Подуяне, ул.БЕСАРАБИЯ, 114
+ БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Подуяне, ул.БЕСАРАБИЯ, 114
Промяна предмет на дейност
- Строителство, ремонт, поддържане и зимно поддържане на всички видове пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурата около тях; строителство, реконструкция и ремонт на мостове, мостови съоръжения; строителство, ремонт и поддържка на релсов път, релси и релсови звена на обръщателни механизми и автомати; изграждане и поддържане на всички видове сгради и съоръжения към тях, индустриални постройки; изработка и монтаж на връзки и преходни елементи за ж.п. път; производство на всякакви видове строителни и инертни материали и изделия от тях; производство на асфалтови смеси; изграждане и поддържане на водопроводни и канализационни системи и съоръжения; инженеринг и реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води; проектиране и строителство на инсталации за сепариране и компостиране на битови отпадъци, изграждане на депа за твърди отпадъци; изграждане и поддържане на светофарни уредби и всякакви други средства, осигуряващи организация и безопасност на движението; ремонт и производство на пътно строителна механизация; резервни части и нестандартно оборудване; транспортна дейност; сервиз, инженерингова и научно изследователска дейност, посредничество, вътрешно и външно търговска дейност; придобиване, управление оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва; както и всички други дейности освен забранените от закона.
+ Строителство, ремонт, поддържане и зимно поддържане на всички видове пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурата около тях; строителство, реконструкция и ремонт на мостове, мостови съоръжения; строителство, ремонт и поддържка на релсов път, релси и релсови звена на обръщателни механизми и автомати; изграждане и поддържане на всички видове сгради и съоръжения към тях, индустриални постройки; изработка и монтаж на връзки и преходни елементи за ж.п. път; производство на всякакви видове строителни и инертни материали и изделия от тях; производство на асфалтови смеси; изграждане и поддържане на водопроводни и канализационни системи и съоръжения; инженеринг и реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води; проектиране и строителство на инсталации за сепариране и компостиране на битови отпадъци, изграждане на депа за твърди отпадъци; изграждане и поддържане на светофарни уредби и всякакви други средства, осигуряващи организация и безопасност на движението; ремонт и производство на пътно строителна механизация; резервни части и нестандартно оборудване; транспортна дейност; сервиз, инженерингова и научно изследователска дейност, посредничество, вътрешно и външно търговска дейност; както и всички други дейности освен забранените от закона.

2015-11-12
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Подуяне, ул.БЕСАРАБИЯ, 114
+ БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Подуяне, ул.БЕСАРАБИЯ, 114

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма