Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
БЪЛГАРСКИ ТЮТЮНИ АД виж МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ - Съвет на директорите
БУЛФОРЕСТ-2006 АД виж МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ - Съвет на директорите
БУЛПАРКС АД виж МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ - Съвет на директорите
НИКАС - БУРГАС ООД виж МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ - Съдружник
ВЕНИС КОМЕРС АД виж МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ - Съвет на директорите
МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ - Надзорен съвет
СЪНИНВЕСТ ООД виж МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ - Управител
ЧИФЛИК АД виж МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ - Съвет на директорите
КОНСОРЦИУМ ИНФРАСТРУКТУРА-БУРГАС ООД виж МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ - Съдружник
ПОНС-Г ДЪЩЕРНО АД АД виж МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ - Надзорен съвет
ВИТАТУР ИНВЕСТ АД виж МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ - Съвет на директорите
ГРАНИТ - ПОНС ООД виж МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ - Управител
АМБАСАДОР ТУР ЕАД виж МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ - Едноличен собственик на капитала
ГАЗПРОЕКТ ЮГ АД виж МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ - Съвет на директорите
ШАРК - М ЕООД виж МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ - Съдружник
МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ - Управител
ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД виж МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ - Едноличен собственик на капитала
МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ - Съвет на директорите
ПОНС-ХОЛДИНГ АД виж МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ - Съвет на директорите
БОРЕЛА - С АД виж МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ - Съвет на директорите
КАМЕЙ - 08 ООД виж МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ - Съдружник
ПОНС-КОМЕРС ЕООД виж МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ - Съдружник
ДЕРО АСЕТС ЕАД виж МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ - Съвет на директорите
РОДОПСКИ ДОМ ООД виж МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ - Управител
П.М.К. АД виж МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ - Съвет на директорите
ДЕРО - МИЛКО МИЛКОВ ЕТ виж МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ - Физическо лице търговец