Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

СВЕТЛА СИМЕОНОВА ДИЧЕВСКА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
СОРТОВИ СЕМЕНА-ДУНАВ АД виж СВЕТЛА СИМЕОНОВА ДИЧЕВСКА - Съвет на директорите
ОКТОПОД ИНВЕСТ ХОЛДИНГ ЕАД виж СВЕТЛА СИМЕОНОВА ДИЧЕВСКА - Съвет на директорите
СЛЪНЧЕВ ДАР АД виж СВЕТЛА СИМЕОНОВА ДИЧЕВСКА - Съвет на директорите
РЕСЕН ЕООД виж СВЕТЛА СИМЕОНОВА ДИЧЕВСКА - Управител
АГРОТРАНС 2004 ЕООД виж СВЕТЛА СИМЕОНОВА ДИЧЕВСКА - Управител
ДЕСИ - СВЕТЛА СИМЕОНОВА ЕТ виж СВЕТЛА СИМЕОНОВА ДИЧЕВСКА - Физическо лице търговец
СОРТОВИ СЕМЕНА АД виж СВЕТЛА СИМЕОНОВА ДИЧЕВСКА - Съвет на директорите
АГРОТРЕЙД АД виж СВЕТЛА СИМЕОНОВА ДИЧЕВСКА - Съвет на директорите
СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ АД виж СВЕТЛА СИМЕОНОВА ДИЧЕВСКА - Съвет на директорите
ТРОЯ - АВТО ЕООД виж СВЕТЛА СИМЕОНОВА ДИЧЕВСКА - Съдружник
СВЕТЛА СИМЕОНОВА ДИЧЕВСКА - Едноличен собственик на капитала
СВЕТЛА СИМЕОНОВА ДИЧЕВСКА - Управител