Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Община Хаджидимово фирми

Най-преглежданите фирми в общината през седмицата
Резултати
ЕИК Наименование Дата на регистрация Седалище Позиция
811141501 КОПРИВЛЕН-МРАМОР ЕООД
KOPRIVLEN-MRAMOR
March 21, 2008 14:52 БЪЛГАРИЯ, с. Копривлен (2921) 1
101010499 БИ И БИ-БЪЛГАРИЯ ООД
BI I BI-BULGARIA
August 19, 2008 16:02 БЪЛГАРИЯ, с. Абланица (2932) 2
101660875 МОДЕЛО ЕООД
MODELO
May 23, 2008 12:20 БЪЛГАРИЯ, с. Копривлен (2921) 3
101756051 НАТУРА ООД
NATURA
February 6, 2008 15:58 БЪЛГАРИЯ, с. Гайтаниново (2933) 4
101797518 АГРОЛАНД ООД
"AGROLAND"
October 1, 2008 16:51 БЪЛГАРИЯ, гр. Хаджидимово (2933) 5
101685615 ИНВЕСТ СТРОЙ ЕООД
"INVEST STROI" LTD.
December 2, 2008 09:05 БЪЛГАРИЯ, гр. Хаджидимово (2933) 6
200905365 МАКС - СТРОЙ 91 ЕООД
" MAKS - STROI 91 " EOOD
November 2, 2009 15:54 БЪЛГАРИЯ, с. Копривлен (2921) 7
206076601 КРИСИ ИЗ 2020 ООД
KRISI IZ 2020
April 16, 2020 13:12 БЪЛГАРИЯ, гр. Хаджидимово (2933) 8
811112866 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ "СВ.ГЕОРГИ" Кооперация
October 27, 2008 13:14 БЪЛГАРИЯ, гр. Хаджидимово (2933) 9
203574689 ДЖИ ПИ ИМПЕКС ООД
GP IMPEX Ltd
June 9, 2015 10:48 БЪЛГАРИЯ, гр. Хаджидимово (2933) 10
101763156 РИЛА - 2007 ООД
"RILA - 2007"
October 8, 2008 13:45 БЪЛГАРИЯ, гр. Хаджидимово (2933) 11
201569070 "ЦИМЕНТ БАЛКАН - 57" ЕООД
"CIMENT BALKAN - 57" LTD
May 18, 2011 13:44 БЪЛГАРИЯ, гр. Хаджидимово (2933) 12
202547486 КРАСИ МН 2010 ЕООД
April 24, 2013 13:55 БЪЛГАРИЯ, гр. Хаджидимово (2933) 13
101555205 ДОКТОР ГЕОРГИ ЖБАНТОВ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЕТ
August 5, 2011 18:01 БЪЛГАРИЯ, с. Копривлен (2920) 14
201841990 КИРИЛ ПАНЕВ - КАП ЕООД
"KIRIL PANEV - KAP" LTD
December 30, 2011 09:47 БЪЛГАРИЯ, с. Копривлен (2921) 15
101019435 А - СТРОЙ ЕООД
A-STROY
June 6, 2008 09:26 БЪЛГАРИЯ, с. Абланица (2932) 16
202525867 ДИМАНА АГРО ЕООД
DIMANA AGRO
April 11, 2013 14:21 БЪЛГАРИЯ, с. Лъки (2928) 17
101641266 СТОЙКА ГАЙДАЖИЕВА ЕТ
December 23, 2010 07:25 БЪЛГАРИЯ, с. Ново Лески (2923) 18
101003046 ТЕДИКА ООД
TEDIKA
June 10, 2008 11:08 БЪЛГАРИЯ, гр. Хаджидимово (2933) 19
200398969 ПАВЕЛ ЧОЛАКОВ-83 ЕТ
PAVEL CHOLAKOV-83
October 2, 2008 10:00 БЪЛГАРИЯ, с. Ново Лески (0) 20
200025945 ВАЛМАРГ ЕООД
VALMARG LTD
February 8, 2008 13:54 БЪЛГАРИЯ, с. Копривлен (2921) 21
101148736 БОЖКО ТЕРЗИЕВ ЕТ
December 11, 2010 11:17 БЪЛГАРИЯ, гр. Хаджидимово (2933) 22
175372841 СПАДИ ЕООД
SPADI
October 16, 2009 10:24 БЪЛГАРИЯ, с. Парил (2960) 23
204289465 Хепи Клоутс ЕООД
Happy clothes Ltd
October 17, 2016 14:01 БЪЛГАРИЯ, с. Илинден (2929) 24
204219157 БИГ ФРУТ ЕООД
BIG FRUIT
August 24, 2016 16:08 БЪЛГАРИЯ, гр. Хаджидимово (2933) 25
200594681 НИГЕЛ ЕООД
NIGEL
February 5, 2009 13:34 БЪЛГАРИЯ, гр. Хаджидимово (2933) 26
205459600 БЕЙЗИ-23 ЕООД
"BEIZI-23" Ltd.
January 8, 2019 11:15 БЪЛГАРИЯ, с. Абланица (2932) 27
206016579 ТАМИАН ЕООД
"TAMIAN" LTD
February 11, 2020 16:21 БЪЛГАРИЯ, с. Ново Лески (2923) 28
101691290 КАДРИЕ МЕТУШЕВА ЕТ
KADRIE METUSHEVA
August 18, 2008 11:58 БЪЛГАРИЯ, с. Абланица (2932) 29
205698205 АРК БИЛД ЕООД
ARK BILD
June 10, 2019 13:54 БЪЛГАРИЯ, с. Абланица (2932) 30
205103060 ДИОСАС ЕООД
''DIOSAS'' Ltd
May 9, 2018 10:20 БЪЛГАРИЯ, с. Копривлен (2921) 31
101735687 АСАН ГАЗИЕВ - ЧЕРИ ЕТ
ASAN GAZIEV-CHERI
November 25, 2011 15:11 БЪЛГАРИЯ, с. Абланица (2932) 32
101007276 МАЙК - ИВАН БЕЛЧЕВ ЕТ
MAIK-IVAN BELCHEV
October 3, 2008 10:37 БЪЛГАРИЯ, с. Копривлен (2921) 33
101742322 СТИЛ-76 ЕООД
February 3, 2009 08:33 БЪЛГАРИЯ, гр. Хаджидимово (2933) 34
205552022 ДЖИ ТЕКСТИЛ ЕООД
G TEXTIL
March 5, 2019 15:14 БЪЛГАРИЯ, с. Абланица (2932) 35
202663925 ДОКТОР ИСМЕН МОЛЛОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЕТ
July 17, 2013 11:38 БЪЛГАРИЯ, с. Абланица (2932) 36

Фирми по селища