Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Кей Би Си Управление на инвестиции ЕАД

ЗАЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ
Статус
Заличен на August 1, 2023 16:08
ЕИК/ПИК
175015558
Регистрация по ЗДДС
Да - BG175015558 от 2007-03-02 на основание чл. 96 от ЗДДС (Задължителна регистрация)
Дата на регистрация
2005 година
Наименование
Кей Би Си Управление на инвестиции
Транслитерация
KBC Investment Management
Правна форма
Еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Лозенец, бул. "Никола Вапцаров", 55, Експо 2000 Виж на картата
Контакти
Предмет на дейност
Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми по смисъла на § 1, т.10 от ДР на ЗДКИСДПКИ, включващо управление на инвестициите, администриране на дяловете, включително правни услуг... Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми по смисъла на § 1, т.10 от ДР на ЗДКИСДПКИ, включващо управление на инвестициите, администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност, маркетингови услуги, както и предоставяне на следните допълнителни услуги - управление на дейността на национални инвестиционни фондове, управление в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти по собствена преценка, без специални нареждания на клиента, предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти в съответствие с изискванията на ЗДКИСДПКИ във връзка с предоставяните допълнителни услуги и съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране. прочети още скрии
Управители/Съдружници
Едноличен собственик на капитала
КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ (свързан с 1 фирма)
Капитал размер
250,000 лева (250,000 лева внесен)

Финансови показатели

Няма данни.

Служители

Няма данни.

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма Кей Би Си Управление на инвестиции ЕАД на латиница "KBC Investment Management" с ЕИК/ПИК 175015558 е основана на 18 Февруари 2008 година с правна форма "Еднолично акционерно дружество" или на кратко "ЕАД". Компанията първоначално е регистрирана с името "РАЙФАЙЗЕН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ /БЪЛГАРИЯ/", но на 18 Юли 2022 година то бива сменено на сегашното "Кей Би Си Управление на инвестиции". Седалището на компанията се намира в гр. София, а началният внесен капитал е в размер на 250,000 лева.

Хронология

2005
Регистрация на фирмата

2007-03-02
Регистрация по ЗДДС
Фирмата се регистрира по ЗДДС с номер BG175015558 на основание чл. 96 от ЗДДС - Задължителна регистрация

2008-04-03
Промяна предмет на дейност
- Управление на дейността на колективни инвестационни схеми и на инвестационни дружества от затворен тип,включително управление на инвестициите,администриране на дяловете или акциите,включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на акциите,искания за информация на инвеститорите,оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите,контрол за спазване на законовите изисквания,водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите,разпределяне на дивидентите и други плащания,издаване,продажба и обратно изкопуване на дялове или акции,изпълнение на договори,водене на отчетност,маркетингови услуги,както и управление, в съответвие със сключен с клиента договор,на индивидуален портфейл,включително такъв на институционален инвеститор,включващ ценни книжа,по собствена преценка,без специални нареждания на клиента,предоставяне на инвестационни консултации относно ценни книжа.
+ Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително управление на инвестициите, администриране на дяловете или акциите, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори,водене на отчетност, маркетингови услуги, както и управление, в съответвие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента, предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.

2012-03-28
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. София, Средец, ул. ГОГОЛ 18-20
+ БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Средец, ул. ГОГОЛ 18-20

2015-05-11
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Средец, ул. ГОГОЛ 18-20
+ БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Лозенец, бул. "Никола Вапцаров", 55, Експо 2000

2021-08-12
Промяна предмет на дейност
- Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително управление на инвестициите, администриране на дяловете или акциите, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори,водене на отчетност, маркетингови услуги, както и управление, в съответвие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента, предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.
+ Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включващо управление на инвестициите; администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност; маркетингови услуги, както и предоставяне на следните допълнителни услуги: управление на дейността на национални инвестиционни фондовe; управление в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, портфейл на предприятие за колективно инвестиране включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти, в съответствие с изискванията на ЗДКИСДПКИ във връзка с предоставяните допълнителни услуги и съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.

2021-09-14
Промяна предмет на дейност
- Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включващо управление на инвестициите; администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност; маркетингови услуги, както и предоставяне на следните допълнителни услуги: управление на дейността на национални инвестиционни фондовe; управление в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, портфейл на предприятие за колективно инвестиране включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти, в съответствие с изискванията на ЗДКИСДПКИ във връзка с предоставяните допълнителни услуги и съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.
+ Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми по смисъла на § 1, т.10 от ДР на ЗДКИСДПКИ, включващо управление на инвестициите, администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност, маркетингови услуги, както и предоставяне на следните допълнителни услуги - управление на дейността на национални инвестиционни фондове, управление в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти по собствена преценка, без специални нареждания на клиента, предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти в съответствие с изискванията на ЗДКИСДПКИ във връзка с предоставяните допълнителни услуги и съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.

2022-07-18
Промяна наименование
Името се сменя от РАЙФАЙЗЕН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ /БЪЛГАРИЯ/ на Кей Би Си Управление на инвестиции

2022-08-05
Промяна едноличен собственик на капитала

2022-12-09
Промяна едноличен собственик на капитала

2023-08-01
Заличен търговец

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма