Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Фирми свързани с МЕЛНИЦА СЛИВЕН АД

ЕИК Фирма Причина
114614504 ГОЛЯМА МЕЛНИЦА - ЧЕРВЕН БРЯГ "МИЛ ИНДЪСТРИ" АД
Мария Атанасова Недялкова
Георги Йорданов Велков
130751609 ОРИЗАРНА ПАЗАРДЖИК МИЛ ИНДЪСТРИ АД
Георги Йорданов Велков
204018446 ПРО МАШИНЪРИ "Мил индъстри" АД, представлявано от Маряна Петрова Зайкова
Георги Йорданов Велков
205388498 МИЛ ИНДЪСТРИ Георги Йорданов Велков
Пламен Йорданов Йорданов
205704672 ГОЛЯМА МЕЛНИЦА ЧЕРВЕН БРЯГ "Мил индъстри" АД, представлявано от Диана Иванова Петрова
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ВЕЛКОВ
206640817 ОРИЗАРНА ПАЗАРДЖИК МИЛ ИНДЪСТРИ