Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Фирми свързани с МЕЛНИЦА СЛИВЕН АД

"МИЛ ИНДЪСТРИ" АД
Мария Атанасова Недялкова
Георги Йорданов Велков
МИЛ ИНДЪСТРИ АД
ЕИК Фирма
130751609 ОРИЗАРНА ПАЗАРДЖИК
"Мил индъстри" АД, представлявано от Маряна Петрова Зайкова
ЕИК Фирма
204018446 ПРО МАШИНЪРИ
Пламен Йорданов Йорданов
ЕИК Фирма
205388498 МИЛ ИНДЪСТРИ
"Мил индъстри" АД, представлявано от Диана Иванова Петрова
МИЛ ИНДЪСТРИ
ЕИК Фирма
206640817 ОРИЗАРНА ПАЗАРДЖИК