Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Финансова институция "ЕвроКредит България" ООД

Провери официално
ЕИК/ПИК
811140278
Регистрация по ЗДДС
Не
Дата на регистрация
August 20, 2008 10:30
Наименование
Финансова институция "ЕвроКредит България"
Транслитерация
Financial institution "EuroCredit Bulgaria"
Правна форма
Дружество с ограничена отговорност (ООД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич, Славянска, 4 Виж на картата
Има 64 фирми на този адрес виж фирмите
Контакти
Предмет на дейност
финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестран... финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; парично брокерство; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране -факторинг, форфетинг и други; придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция; отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. прочети още скрии
Управители/Съдружници
Управител: МИТКО СИМЕОНОВ СТОИМЕНОВ (свързан с 4 фирми)
Съдружник: БРНИМИР КОЧЕВ 8000 лв - 0.80% дял (свързан с 24 фирми)
Съдружник: ИВАН ЙОРДАНОВ КОЧЕВ 992000 лв - 99.20% дял (свързан с 5 фирми)
Капитал размер
1,000,000 лева (1,000,000 лева внесен)

Резюме

Фирма Финансова институция "ЕвроКредит България" ООД на латиница "Financial institution "EuroCredit Bulgaria"" с ЕИК/ПИК 811140278 е основана на 20 Август 2008 година с правна форма "Дружество с ограничена отговорност" или на кратко "ООД". Компанията първоначално е регистрирана с името "ФИНАНСОВА КЪЩА-ВАНЕСА", но на 13 Ноември 2009 година то бива сменено на сегашното "Финансова институция "ЕвроКредит България"". Седалището на компанията се намира в гр. Петрич, а началният внесен капитал е в размер на 1,000,000 лева.

Годишни финансови отчети (ГФО)

Годишен финансов отчет - August 18, 2016 09:52
Годишен финансов отчет - July 16, 2015 08:24
Годишен финансов отчет - April 9, 2014 18:10
Годишен финансов отчет - April 10, 2013 17:04
Годишен финансов отчет - March 16, 2012 09:52
Годишен финансов отчет - June 30, 2011 13:16
Годишен финансов отчет - July 29, 2010 09:59
Годишен финансов отчет - July 6, 2009 09:19
Годишен финансов отчет - October 24, 2008 10:12

Хронология

2008-08-20
Регистрация на фирмата

2009-11-13
Промяна наименование
Името се сменя от ФИНАНСОВА КЪЩА-ВАНЕСА на Финансова институция "ЕвроКредит България"
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич, ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, 11
+ БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич, Славянска, 4

2009-12-03
Промяна съдружници
- ИВАН ЙОРДАНОВ КОЧЕВ - 248000 лв - 24.80% дял
- ДЕЛИЯНА МАТЕЕВА ГЕОРГИЕВА - 2000 лв - 0.20% дял
+ ИВАН ЙОРДАНОВ КОЧЕВ - 248000 лв - 24.80% дял
+ БРАНИМИР КОЧЕВ - 2000 лв - 0.20% дял
Промяна предмет на дейност
- Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, чуждестранна валута и благородни метали, финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти; парично брокерство; консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция
+ Кредитиране чрез отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; издаване и администриране на други средства за плащане-платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма; финансов лизинг; гаранционни сделки; придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг); търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, чуждестранна валута и благородни метали, финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти; парично брокерство; консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция, отдаване под наем на моторни превозни средства, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

2014-09-29
Промяна съдружници
- ИВАН ЙОРДАНОВ КОЧЕВ - 248000 лв - 24.80% дял
- БРАНИМИР КОЧЕВ - 2000 лв - 0.20% дял
+ ИВАН ЙОРДАНОВ КОЧЕВ - 992000 лв - 99.20% дял
+ БРНИМИР КОЧЕВ - 8000 лв - 0.80% дял

2009-09-29
Промяна предмет на дейност
- Финансов лизинг; придобиване и управление на дялови участия; сделки с чуждестранни средства за плащане в брой и по безкасов начин; консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества сделки по придобиване на предприятия; консултации относно портфейлни инвестиции; факторинг.
+ Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, чуждестранна валута и благородни метали, финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти; парично брокерство; консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция

2015-02-05
Промяна предмет на дейност
- Кредитиране чрез отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; издаване и администриране на други средства за плащане-платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма; финансов лизинг; гаранционни сделки; придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг); търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, чуждестранна валута и благородни метали, финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти; парично брокерство; консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция, отдаване под наем на моторни превозни средства, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
+ финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; парично брокерство; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране -факторинг, форфетинг и други; издаване на електронни пари; придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция; отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.

2016-08-23
Промяна предмет на дейност
- финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; парично брокерство; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране -факторинг, форфетинг и други; издаване на електронни пари; придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция; отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.
+ финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; парично брокерство; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране -факторинг, форфетинг и други; придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция; отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма