Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Финансова институция "ЕвроКредит България" ООД

Провери официално
ЕИК/ПИК
811140278
Регистрация по ЗДДС
Не
Дата на регистрация
August 20, 2008 10:30
Наименование
Финансова институция "ЕвроКредит България"
Транслитерация
Financial institution "EuroCredit Bulgaria"
Правна форма
Дружество с ограничена отговорност (ООД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич, Славянска, 4 Виж на картата
Има 64 фирми на този адрес виж фирмите
Контакти
Предмет на дейност
финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестран... финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; парично брокерство; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране -факторинг, форфетинг и други; придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция; отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. прочети още скрии
Управители/Съдружници
Управител: МИТКО СИМЕОНОВ СТОИМЕНОВ (свързан с 4 фирми)
Съдружник: БРНИМИР КОЧЕВ 8000 лв - 0.80% дял (свързан с 24 фирми)
Съдружник: ИВАН ЙОРДАНОВ КОЧЕВ 992000 лв - 99.20% дял (свързан с 5 фирми)
Капитал размер
1,000,000 лева (1,000,000 лева внесен)

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма Финансова институция "ЕвроКредит България" ООД на латиница "Financial institution "EuroCredit Bulgaria"" с ЕИК/ПИК 811140278 е основана на 20 Август 2008 година с правна форма "Дружество с ограничена отговорност" или на кратко "ООД". Компанията първоначално е регистрирана с името "ФИНАНСОВА КЪЩА-ВАНЕСА", но на 13 Ноември 2009 година то бива сменено на сегашното "Финансова институция "ЕвроКредит България"". Седалището на компанията се намира в гр. Петрич, а началният внесен капитал е в размер на 1,000,000 лева.

Годишни финансови отчети (ГФО)

Годишен финансов отчет - August 18, 2016 09:52
Годишен финансов отчет - July 16, 2015 08:24
Годишен финансов отчет - April 9, 2014 18:10
Годишен финансов отчет - April 10, 2013 17:04
Годишен финансов отчет - March 16, 2012 09:52
Годишен финансов отчет - June 30, 2011 13:16
Годишен финансов отчет - July 29, 2010 09:59
Годишен финансов отчет - July 6, 2009 09:19
Годишен финансов отчет - October 24, 2008 10:12

Хронология

2008-08-20
Регистрация на фирмата

2009-11-13
Промяна наименование
Името се сменя от ФИНАНСОВА КЪЩА-ВАНЕСА на Финансова институция "ЕвроКредит България"
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич, ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, 11
+ БЪЛГАРИЯ, гр. Петрич, Славянска, 4

2009-12-03
Промяна съдружници
- ИВАН ЙОРДАНОВ КОЧЕВ - 248000 лв - 24.80% дял
- ДЕЛИЯНА МАТЕЕВА ГЕОРГИЕВА - 2000 лв - 0.20% дял
+ ИВАН ЙОРДАНОВ КОЧЕВ - 248000 лв - 24.80% дял
+ БРАНИМИР КОЧЕВ - 2000 лв - 0.20% дял
Промяна предмет на дейност
- Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, чуждестранна валута и благородни метали, финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти; парично брокерство; консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция
+ Кредитиране чрез отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; издаване и администриране на други средства за плащане-платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма; финансов лизинг; гаранционни сделки; придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг); търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, чуждестранна валута и благородни метали, финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти; парично брокерство; консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция, отдаване под наем на моторни превозни средства, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

2014-09-29
Промяна съдружници
- ИВАН ЙОРДАНОВ КОЧЕВ - 248000 лв - 24.80% дял
- БРАНИМИР КОЧЕВ - 2000 лв - 0.20% дял
+ ИВАН ЙОРДАНОВ КОЧЕВ - 992000 лв - 99.20% дял
+ БРНИМИР КОЧЕВ - 8000 лв - 0.80% дял

2009-09-29
Промяна предмет на дейност
- Финансов лизинг; придобиване и управление на дялови участия; сделки с чуждестранни средства за плащане в брой и по безкасов начин; консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества сделки по придобиване на предприятия; консултации относно портфейлни инвестиции; факторинг.
+ Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, чуждестранна валута и благородни метали, финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти; парично брокерство; консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция

2015-02-05
Промяна предмет на дейност
- Кредитиране чрез отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; издаване и администриране на други средства за плащане-платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма; финансов лизинг; гаранционни сделки; придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг); търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, чуждестранна валута и благородни метали, финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти; парично брокерство; консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция, отдаване под наем на моторни превозни средства, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
+ финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; парично брокерство; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране -факторинг, форфетинг и други; издаване на електронни пари; придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция; отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.

2016-08-23
Промяна предмет на дейност
- финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; парично брокерство; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране -факторинг, форфетинг и други; издаване на електронни пари; придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция; отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.
+ финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; парично брокерство; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране -факторинг, форфетинг и други; придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция; отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма