Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

"БОНИ ХОЛДИНГ" АД - свързани фирми

Фирма Свързана форма
БОНИ ФУРАЖИ ПОРДИМ ЕООД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Едноличен собственик на капитала
БОНИ ФЕРМА КРУМОВО ГРАДИЩЕ АД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Съвет на директорите
МЕСОКОМБИНАТ ПРАВЕЦ АД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Съвет на директорите
ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО СВИНЕВЪДСТВО БОНИКАС АД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Съвет на директорите
БОНИ ВУРСТ ООД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Съдружник
МИРАЖ-2000 ООД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Съдружник
ФРАБО ООД виж БОНИ ХОЛДИНГ - Съдружник
БОНИ ОБОРОТ ВЕЛИНГРАД ООД виж Бони Холдинг АД - Съдружник
БОНИ МЕСОКОМБИНАТ ЛОВЕЧ АД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Съвет на директорите
ПРИСТА АВТО АД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Съвет на директорите
БОНИ ФЕРМА ПЛЕВЕН АД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Съвет на директорите
БОНИ МЕСОКОМБИНАТ РУСЕ АД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Съвет на директорите
БОНИ МАРКЕТИНГ ЕООД виж БОНИ ХОЛДИНГ - Едноличен собственик на капитала
Б.Н. - КОМЕРС ООД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Съдружник
БОНИ ОБОРОТ СТРОИТЕЛСТВО ООД виж БОНИ ХОЛДИНГ АД - Съдружник
БОНИ ФЕРМА НИКОЛА КОЗЛЕВО АД виж "Бони Холдинг" АД - Съвет на директорите
БОНИ КОМЕРС АД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Съвет на директорите
БОНИ ФЕРМА БРЕСТАК АД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Съвет на директорите
БОНИ ФЕРМА ЛЕВСКИ АД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Съвет на директорите
БОНИ ФЕРМА ЗИМЕН АД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Съвет на директорите
БОНИ МЕСОКОМБИНАТ КАРЛОВО АД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Съвет на директорите
БОНИ МЕСОКОМБИНАТ ХАСКОВО АД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Съвет на директорите
БОНИ ФЕРМА ШУМЕН АД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Съвет на директорите
БОНИ ОБОРОТ ПРОИЗВОДСТВО ЛОВЕЧ ООД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Съдружник