Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

"БОНИ ХОЛДИНГ" АД - свързани фирми

Фирма Свързана форма
БОНИ ТЪРГОВИЯ ЕООД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Едноличен собственик на капитала
СВИНЕКОМПЛЕКС КРУМОВО ГРАДИЩЕ АД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Съвет на директорите
МЕСОКОМБИНАТ ПРАВЕЦ АД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Съвет на директорите
ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО СВИНЕВЪДСТВО БОНИКАС АД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Съвет на директорите
БОНИ ВУРСТ ООД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Съдружник
МИРАЖ-2000 ООД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Съдружник
ФРАБО ООД виж БОНИ ХОЛДИНГ - Съдружник
БОНИ ОБОРОТ ВЕЛИНГРАД ООД виж Бони Холдинг АД - Съдружник
МЕСОКОМБИНАТ - ЛОВЕЧ АД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Съвет на директорите
ПРИСТА АВТО АД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Съвет на директорите
ОСЪМ КОМЕРС АД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Съвет на директорите
МЕСОКОМБИНАТ РУСЕ АД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Съвет на директорите
БОНИ МАРКЕТИНГ ЕООД виж БОНИ ХОЛДИНГ - Едноличен собственик на капитала
Б.Н. - КОМЕРС ООД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Съдружник
БОНИ ОБОРОТ СТРОИТЕЛСТВО ООД виж БОНИ ХОЛДИНГ АД - Съдружник
ТЕТРАХИБ АД виж "Бони Холдинг" АД - Съвет на директорите
БОНИ КОМЕРС АД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Съвет на директорите
СВИНЕКОМПЛЕКС БРЕСТАК АД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Съвет на директорите
СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ АД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Съвет на директорите
СВИНЕКОМПЛЕКС ЗИМЕН АД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Съвет на директорите
МЕСОКОМБИНАТ - КАРЛОВО АД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Съвет на директорите
МЕСОКОМБИНАТ ХАСКОВО АД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Съвет на директорите
ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО СВИНЕВЪДСТВО АД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Съвет на директорите
БОНИ ОБОРОТ ПРОИЗВОДСТВО ЛОВЕЧ ООД виж "БОНИ ХОЛДИНГ" АД - Съдружник