Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ИРИНА ВАСИЛЕВНА ДИНЕВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ЗАГОРА МЕДИКЪЛ ЕООД виж Ирина Василевна Динева - Управител
АМБИ ЕООД виж ИРИНА ВАСИЛЕВНА ДИНЕВА - Управител
ХОЛДИНГ ЗАГОРА ООД виж ИРИНА ВАСИЛЕВНА ДИНЕВА - Съдружник
ИРИНА ВАСИЛЕВНА ДИНЕВА - Управител
ЗАГОРА МОБИЛ ЕООД виж Ирина Василевна Динева - Управител
ЗАГОРА ЕНЕРДЖИ ЕООД виж ИРИНА ВАСИЛЕВНА ДИНЕВА - Управител
ЕВРАЗИЯ ЕНЕРДЖИ ООД виж ИРИНА ВАСИЛЕВНА ДИНЕВА - Управител
ТИОНА ИНВЕСТ ЕООД виж Ирина Василевна Динева - Съдружник
ХТУ - ЗАГОРА ЕАД виж ИРИНА ВАСИЛЕВНА ДИНЕВА - Съвет на директорите
БРИЗ - 2 АД виж ИРИНА ВАСИЛЕВНА ДИНЕВА - Съвет на директорите
НАТАЛИЯ АД виж ИРИНА ВАСИЛЕВНА ДИНЕВА - Съвет на директорите
ЗАГОРА ИСТЕЙТ 2020 ЕООД виж ИРИНА ВАСИЛЕВНА ДИНЕВА - Управител
МеханикКо ЕАД виж ИРИНА ВАСИЛЕВНА ДИНЕВА - Съвет на директорите
ЗАГОРА ИСТЕЙТ ЕООД виж ИРИНА ВАСИЛЕВНА ДИНЕВА - Управител
СТРОЙКОМБИНАТ - М АД виж ИРИНА ВАСИЛЕВНА ДИНЕВА - Съвет на директорите
ТЕРИНВЕСТ ООД виж ИРИНА ВАСИЛЕВНА ДИНЕВА - Управител
ИРИНА ВАСИЛЕВНА ДИНЕВА - Едноличен собственик на капитала
ЕКРОС-Г ЕООД виж ИРИНА ВАСИЛЕВНА ДИНЕВА - Управител
ДИВА ТЕКС ЕООД виж ИРИНА ВАСИЛЕВНА ДИНЕВА - Управител
ХРАНМАШКОМПЛЕКТ - ХМК АД виж ИРИНА ВАСИЛЕВНА ДИНЕВА - Съвет на директорите
ЗАГОРА Био ЕООД виж ИРИНА ВАСИЛЕВНА ДИНЕВА - Управител
АКВА ИСТЕЙТ ООД виж ИРИНА ВАСИЛЕВНА ДИНЕВА - Съдружник
ИРИНА ВАСИЛЕВНА ДИНЕВА - Едноличен собственик на капитала
ИРИНА ВАСИЛЕВНА ДИНЕВА - Управител
ПРОГРЕС АД виж ИРИНА ВАСИЛЕВНА ДИНЕВА - Съвет на директорите
ИРИНОПОЛИС ИНВЕСТ ООД виж ИРИНА ВАСИЛЕВНА ДИНЕВА - Съдружник
ИРИНА ВАСИЛЕВНА ДИНЕВА - Управител
ЗАГОРА СИТИ ЕАД виж ИРИНА ВАСИЛЕВНА ДИНЕВА - Съвет на директорите
Холдинг Център АД виж Ирина Василевна Динева - Съвет на директорите
ХРАНИНВЕСТ - ХРАНМАШКОМПЛЕКТ АД виж ИРИНА ВАСИЛЕВНА ДИНЕВА - Съвет на директорите
ПРЕСКОВ АД виж ИРИНА ВАСИЛЕВНА ДИНЕВА - Съвет на директорите
ДИВА - 90 ЕООД виж ИРИНА ВАСИЛЕВНА ДИНЕВА - Едноличен собственик на капитала
ИРИНА ВАСИЛЕВНА ДИНЕВА - Съдружник
ИРИНА ВАСИЛЕВНА ДИНЕВА - Управител
ПАН АГРО 2016 ЕООД виж ИРИНА ВАСИЛЕВНА ДИНЕВА - Управител
ОХРАНИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА ЕООД виж ИРИНА ВАСИЛЕВНА ДИНЕВА - Управител
СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА ЕАД виж ИРИНА ВАСИЛЕВНА ДИНЕВА - Съвет на директорите