Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Фирми свързани с ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД

ЕИК Фирма Причина
836143549 ХЛЕБНА ПРОМИШЛЕНОСТ ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
126669654 ФОРУКОМ РОСИЦА ВАСИЛЕВА ГАРГОВА
ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
РОСИЦА ВАСИЛЕВА ГАРГОВА
ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
126627783 ФОРУКОМ 2003 ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
836034051 ФОРУКОМ И КОМПАНИЯ ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
126665517 ФИНАКОРП 2005 ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
126142285 КРЕС-98 ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
126616203 ХЕЛИ ОЙЛ ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
836144284 БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
126629777 НЕО-ТИТАН ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
126142278 ЛИЗИНГ-ТАКСИ ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
836154976 ТЕНЧО ЛИЛЯНОВ ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
126129683 ФИНАКОРП ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
126542411 ВАРИАНТ 2001 РОСИЦА ВАСИЛЕВА ГАРГОВА
ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
126618873 КАРОЛИНА ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТС БЪЛГАРИЯ ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
126530423 ВАРИАНТ 2000 РОСИЦА ВАСИЛЕВА ГАРГОВА
ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
126665054 ЕВРОФИН ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
121296169 ББТ ПРОДЖЕКТС ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
126741534 ЕКО-НЕО ГРУП ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
126722797 ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
РОСИЦА ВАСИЛЕВА ГАРГОВА
ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
126003951 ХАСКОВО ФИЛМ ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
126064744 ТРАДЕКС ГОЧО МАНОЛОВ ЖИСОВ
126722822 ТРАДЕКС ГРУП ГОЧО МАНОЛОВ ЖИСОВ
126739914 ВИКТОРИ ПРОДЖЕКТС ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
126144101 НАДЕЖ РОСИЦА ВАСИЛЕВА ГАРГОВА
Даниел Руменов Гаргов
126506123 ДАРО КЛАСИК - РОСИЦА ГАРГОВА РОСИЦА ВАСИЛЕВА ГАРГОВА
123122384 ЗАГОРА ФИНАКОРП ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
126740368 ЗАГОРА ФИНАКОРП АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
126137797 ХАРМАН ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
200145389 ЕКО - ТИТАН ГРУП ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
РОСИЦА ВАСИЛЕВА ГАРГОВА
ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
Тенчо Христов Лилянов
126146515 ТИВАИНВЕСТ ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
108080405 АРПЕЗОС БУС - 2000 ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
814255710 ЯНТРА - ТРАНСПОРТ ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
Даниел Руменов Гаргов
ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
126739227 ПАЗАРИ ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
108034258 АРПЕЗОС БУС ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
108521700 ВИД - Величко Минев ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
108551031 ВИТ ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
РОСИЦА ВАСИЛЕВА ГАРГОВА
ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
108066672 КЪРДЖАЛИ - ФИЛМ 98 ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
108557326 КОНСОРЦИУМ МАРКЕТ ИНВЕСТ ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
108048375 КЪРДЖАЛИ ФИЛМ ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
126658138 ЕВРОПЪТ 2005 ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
126087771 ЗЪРНЕНИ ХРАНИ Величко Христов Минев
Даниел Руменов Гаргов
Тенчо Христов Лилянов
125531718 ЕКО ПРЕС ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
126005322 ХЛЕБОЗАВОД Величко Христов Минев
Даниел Руменов Гаргов
Тенчо Христов Лилянов
126606650 ПЪТ ПРОДУКТ Величко Христов Минев
200354232 ДАГ - 08 ГОЧО МАНОЛОВ ЖИСОВ
131307870 "ТИТАН АЕС" ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
131175835 КАРАДЕРЕ ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
104671834 ОЛ РОУД ГРУП ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
175311831 АДЛОН И КО ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
200544413 ХАСКОВО ФИЛМ ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
126092220 ФИКС ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
126093219 ИНВЕСТКОМ ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
200610991 БКС - ДИМИТРОВГРАД - КОНСОРЦИУМ ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
200612106 Марчегалия 776 РОСИЦА ВАСИЛЕВА ГАРГОВА
108530553 КЛИНЪР ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
126533654 ГАМА ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
126620792 ГАМА 1 ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
836034448 ФЛАШ ГОЧО МАНОЛОВ ЖИСОВ
836004040 ГОЧО ЖИСОВ ГОЧО МАНОЛОВ ЖИСОВ
200768653 ТЕРЕС ДИРЕКТ ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
126552028 АГРО ИНВЕСТ - 2001 ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
201205056 СЕЛЕКТА ИНВЕСТ ООД Даниел Руменов Гаргов
115755408 СКАДАРЛИЯ 2000 ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
201317087 ФОРУКОМ БРОКЕР ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
126736747 КА ПРОЕКТ ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
201762557 ВЕНЕРА ИНВЕСТ ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
201880527 ФОРУКОМ КЛИНЪР ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
202372503 ТРАКОФИН Даниел Руменов Гаргов
202758921 ГЛОБЪЛ КЛИНЪР ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
Даниел Руменов Гаргов
Тенчо Христов Лилянов
202947110 ПЪТСТРОЙ 2014 ЗДРАВКО ПЕТРОВ ПЕРЧЕМЛИЕВ
203102973 ХЕПИ ФЪН ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
203263229 Хлебопроизводство СЗ ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
203436357 Лендфил Величко Христов Минев
Росица Василева Гаргова
Даниел Руменов Гаргов
Тенчо Христов Лилянов
203619312 Тракиец Ленд Дивелъпмънт Даниел Руменов Гаргов
203633760 ХЕПИ ФЪН-1 ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
203839017 РЕД ИНВЕСТ ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
205072646 Парадайс Билд Инвест ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
205979088 Арпезос Еър Величко Христов Минев
Тенчо Христов Лилянов
206252768 ЕКО ТИТАН ЕНЕРДЖИ Даниел Руменов Гаргов
206729073 ГЛОБЪЛ ЕС ЕНЕРДЖИ Даниел Руменов Гаргов
206729130 ЕКО ТРАДЕКС ЕНЕРДЖИ Величко Христов Минев
Даниел Руменов Гаргов
Тенчо Христов Лилянов